Categories
Lyrics

Carola – Terpsichore Lyrics

När hon tar tåget in till sta’n
Är det rätt trångt, men hon är van
Hittar en plats där hon kan stå
Och smälta in i allt det grå
Drömmer sig bort från stadens brus
Hon ser sig själv i scenens ljus
Från någonstans hörs det musik
Hon ser sin chans och sin publik
Som Terpsichore, som Terpsichore
Och hon dansar utan vett och sans
Som Terpsichore, som Terpsichore
Och hon dansar som hon var i trans
I sin dans
Hon ser inte folk som stannar till
Det finns alltför många som står still
Hon dansar sig fri, natten är lång
Och hon gör en scen av en perrong
Hon hör publikens ovation
Ja, hon är kvällens attraktion
Innan ridån hunnit gått ned
Ber de att hon ska dansa mer
Som Terpsichore, som Terpsichore…