Categories
Lyrics

Vst & Company – Swing Lyrics

I-swing Mo Ako
Bawat tugtuging bago
Bawat sayaw na Png-disco
Ay nasubukan ko
Pilit nging ganado
Lumang sayaw na nauso
Ay ang sayaw na ito ooh
Swing ang tawag dito
Pinaghalong boogie at tango
Pinaka-grooving sayaw
Para sa akin at sa inyo hoh
Swing ngayon ang uso
At sayaw saan mang disco
So swing, I-swing mo ako, hoh
At sa tugtuging ito
Nais ko ay i-deep mo ako
So swing, I-swing mo ako, hoh hoh
So swing , I-swing mo ako, hoh hoh
I-swing mo ako, hoh hoh
I-swing mo ako