Akrobatik – Built To Last Lyrics

Lif and live crowd] When I say “Akro”, y’all say “batik” “Akro!” “batik!” “Akro” “batik!” When I say “Akro”, y’all say “batik” “Akro!” “batik!” “Akro” “batik!” [Verse 1] Yo check…

Continue Reading
Close Menu