Shirebound & Busking – Pahintulot Lyrics

[Chorus]
Giliw, kung pahihintulutan mo ako
Ipagkakatiwala ko sana sa’yo ang puso ko
[Verse 1]
Alamat lang ba ang pahinga ng dalawang puyat sa
Pira-pirasong mga bugtong, nagtatanong
Sagot ay ‘di mahalaga, sapat na sa’king nariyan ka
Paumanhin, paumanhin, salat sa kasanayang linawin
[Chorus]
Giliw, kung pahihintulutan mo ako
Ay ‘papakilala ko sana sa’yo ang buong mundo
[Verse 2]
Balagtasan ng nagtatapatang makatang maligalig
Ang mga tugma, limot na kung paano ang umasa
[Chorus]
Giliw, kung pahihintulutan mo ako
Ang aking hangganan ay ipapamalas ko sa’yo
[Chorus]
Giliw, ‘pinakikiusap ko sa’yo
Sana’y pakaiingatan ‘yang puso ko

Close Menu