Categories
Lyrics

Passion Generation – Malaya lyrics

Verse:
Malaya, malayang malayang malaya
Malaya, malayang malayang malaya
Malaya, malayang malayang malaya
Malaya, malayang malayang malaya

Chorus:
Ang Diyos sa buhay ko’y gumawa
Naranasan ang Kanyang himala
Sa sakit at karamdaman ako’y pinalaya
Ang kasalanan at ang kalungkutan
Ay pinawi Niya ng lubusan
Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan

Bridge:
Malayang sumigaw, malayang sumayaw
Malayang lumundag, malayang lumipad
Malayang sumigaw, malayang sumayaw
Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan

Ending:
Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *